Asia, Locations

2017 Japan

Kyushu: Oita, Beppu, Saiki, Ume, Fujigawachi Valley, Hoto Island, Tsukumi, Usuki Buddha, Mt. Shiroyama, Kagoshima, Sakurajima, Fukuoka, Nagasaki. Honshu: Hiroshima, Miyajima Island, Kawaguchiko, Mt. Fuji, Nara, Kyoto, Osaka.

Japan by train, best thing ever.